Ringkvist Results tilbyder en bred vifte af konsulentydelser

Ringkvist Results tilbyder design og facilitering af møder, workshops og seminarer - med professionel styring og visuel opsamling der skaber resultater.


  • Procesledelse og facilitering
  • Workshopdesign
  • Grafisk facilitering
  • Mødeledelse
  • Energizers


"Jeg brænder for at designe og afholde gode møder der skaber resultater, som man kan arbejde videre med"

Lise Ringkvist, konsulent i Ringkvist Results

YDELSER

Visuel opsamling under møder

Få overblik med en visuel opsamling til jeres møde 


Jeg anvender plakater designet specifikt til jeres møde. Plakaterne "vokser" undervejs med ord, citater og tegninger fra mødet.

Med visuel opsamling får I samlet op på hovedpointerne undervejs på mødet. Der skabes en fælles forståelsesramme omkring mødets formål, proces og ikke mindst indhold og output.


Når mødets indhold bliver synligt for alle undervejs , i form af opsamling på plakater og postits, skabes der en fælles konsensus omkring mødets output, som gør det lettere at arbejde videre med resultaterne.

YDELSER

Professionel mødeledelse og facilitering

FØR


Skræddersyet design af jeres process

Mødet skræddersyes på baggrund af en dialog om mødets kontekst, deltagerne og hvad I ønsker at opnå med processen og hvilke resultater mødet skal frembringe.

Udfra jeres input skræddersyes mødet til at imødekomme jeres behov.


UNDER


Professionel mødeledelse og facilitering

Med en professionel mødeleder får I én der bevarer overblikket fra start til slut - og som sikrer at deltagerne ledes godt igennem processen.

Anvendelse af grafisk facilitering undervejs i mødet skaber en tydelig ramme, og sikrer struktur på indhold og opsamling af input fra mødedeltagere.

EFTER


Opfølgning på mødets resultater


Det slutter ikke, når mødet slutter...

Mødets resultater samles i en overskuelig visuel opsamling, som I kan tage med i det videre arbejde.

Opsamlingen gør det nemt at huske indhold og output af jeres proces, præsentere det for andre og arbejde videre med resultaterne og de næste skridt.


Lise Ringkvist

Facilitering og mødeledelse

Jeg har mange års erfaring med design af workshops, ledelse af møder og forskellige processer.


Jeg kan hjælpe, hvis I skal bruge:

  • en professionel facilitator til jeres workshop.
  • en mødeleder til en temadag eller et seminar
  • en veloplagt vært til jeres netværksmøde eller konference


Kreativ facilitator med speciale i gode møder

Jeg har erfaring med projektledelse af komplekse tværsektorielle projekter i sundhedssektoren. Derudover har jeg arbejdet med udvikling og implementering af digitale løsninger - ligeledes i sundhedssektoren.

Som projektleder er jeg ofte den, der har ansvaret for at afvikle møder, hvor alle bliver hørt og kommer til orde i forskellige processer.

Det er derfor mit speciale at designe gode processer som bidrager til et brugbart udbytte og resultater.
Jeg har erfaring med afholdelse af møder til en lang række formål; vidensdeling, networking, idéudvikling, behovsafdækning, brugerinddragelse og meget andet.


Jeg kommer altid gerne forbi til en kop kaffe og en snak om hvordan jeg kan hjælpe jer til møder der skaber resultater


KONTAKT 

Kontaktformular

 
 
 
 
 
unsplash